Jags 56, QO 35 on 11/24/2006 - Regional Championship - IrishKing